Bila miljövänligt

När man åker på bilsemester kör man många mil. Därför är det viktigt att ha miljöaspekten i åtanke, så att man påverkar naturen så lite som möjligt under färden. Ett sätt att främja miljön på är att köra en etanolbil.

Enligt en artikel i Dagens Nyheter ska det från och med år 2018 bli sänkt pris på etanolbränslet E85 med 40 öre. Denna satsning ska minska utsläppen i transportsektorn med 70 procent innan år 2030. Många människor investerar i etanolbilar, då etanol är ett hållbart drivmedel i jämförelse med bensin. När det gäller bensin beräknas en minskning på 2,6 procent tills nästa år. I Europa är det ledande kemi och etanolföretaget svenska Sekab, vars hemmaplan är i Domsjö där de har ett avancerat bioraffinaderi. Sekab var det företag som drev E85-marknaden i Sverige och företaget har även utvecklat ED95, ett grönt drivmedel där 95 procent av drivmedlet består av bioetanol. ED95 används främst till tunga fordon som bussar och lastbilar.

Miljövänligt, tillgängligt och billigt

Den främsta anledningen till varför etanol är fördelaktigt är självklart dess miljöpåverkan, vilken är mindre än andra drivmedel. Etanoldelen i E85 framställs av spannmål, vilket gör att bränslet till största delen är förnybart. Etanolbilar i sig är även billigare i drift, med en lägre milkostnad trots högre förbrukning. Bränslekostnaden för en etanolbil är drygt 50 öre mindre per mil jämfört med exempelvis en bensinbil, enligt Privata affärer. Vidare är det enkelt att hitta E85. Bränslet finns på över 1000 tankstationer i Sverige som exempelvis Ingo, Preem, Shell, Statoil och St1. ED95 för tyngre fordon återfinns på utvalda stationer, främst i Stockholmsområdet.

Hur kan man annars köra miljövänligt?

Förutom att tänka på valet av bil och drivmedel finns det ett par andra saker som kan göra bilresan mer miljövänlig, skriver Folksam:

  • Använd höga växlar: växla upp tidigt och accelerera snabbt, då acceleration drar bränsle.
  • Håll hastigheten: en hastighetsökning från 70-110 km/h leder till en bensinförbrukning som är 40 procent högre.
  • Undvik ryckig körning: gasa jämnt och ha framförhållning.
  • Motorbromsa: en motorbromsning är alltid bättre än en kort bromsning, då den spar bränsle.
  • Stäng av motorn: stäng av motorn vid stopp.
  • Kör så lite som möjligt: vill du besöka innerstaden där du är? Gör det till fots så sparas både pengar och koldioxid!