Bilsemestra i Sverige

Sverige är ett billand. Med det menas inte bara att vi länge har haft två biltillverkare i landet, eller att bilarna får vårt glesbefolkade och avlånga land att fungera. Sverige är ett utmärkt land för bilsemester.

Vägnätet i Sverige består av:

  • 98 400 km statliga vägar, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar.
  • 75 900 km enskilda vägar som uppbär statsbidrag. För att få detta bidrag måste vägen hållas öppen för allmänheten. Bidraget som ges är i storleksordningen 10 kr/m.
  • ”Skogsbilvägar” och andra allmänna vägar som inte får något bidrag.

Till detta ska läggas de kommunala gatorna och vägarna, vars sammanlagda längd uppgår till 46 500 km. Det finns med andra ord mycket att upptäcka. Naturligtvis gäller det att man förbereder sig, precis som inför alla andra typer av resor.

Så besiktiga bilen, kolla lufttrycken i däcken, se till att du har ett bra reserdäck, och boka in boende på vandrarhem, hotell eller campingplatser längs vägen. Läs gärna på om vilka vägkrogar som är bra och vilka som bör undvikas längs vägen, så undviker du obehagliga kulinariska överraskningar. Sedan är det bara att sätta sig i bilen och köra iväg.

Sveriges vackraste vägar

Visst är det bra att vi har motorvägar i Sverige, och visst fyller de en viktig funktion. Men för att en bilsemester verkligen ska bli en upplevelse bör man undvika dem, och hålla sig till mindre vägar.

Tidningen Vi bilägare har i ett reportage sammanställt 23 vägar som bjuder på en skönhet utöver det vanliga. Vägarna rangordnas inte, utan presenteras i geografisk ordning. Den sydligaste finns i Småland, och sedan ökar antalet vackra vägar ju längre norrut man kör. Allra vackrast är enligt artikeln den s.k. Norgevägen från Kiruna och västerut.

NORGEVÄGEN/ NORDKALOTTVÄGEN
Kiruna – norska gränsen (E 10)
Femton mil väg från Narvik till Kiruna utan avtagsvägar. Det är många som tycker att det inte finns någon vackrare svensk väg, speciellt på det avsnitt när man hela tiden har Lapporten framför sig och Torne träsk till vänster.
Fjällnaturen finns ju där överallt och det är alltid lätt att hitta en parkeringsplats…